IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Urve Tõnisson

Lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õeteaduse osakonna ning Mainori Kõrgkooli rakenduspühholoogia eriala.  Ta täiendanud end psühholoogia valdkonnas erinevatest teraapiatest, läbinud pikaajalised koolitused rehabilitatsiooni CARe metoodika (Storm Rehabilitate, Holland), kunstiteraapia (TLÜ), kognitiivne psühholoogia ja teraapia; tugigrupijuhendaja (Soome/eesti), käitumiseksperdi (Blankers-Hage Holland) koolitused.

Erihoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonnas on ta töötanud alates 2001 aastast  nii terapeudi, koolitaja kui arendajana.

Tegevusjuhendajate koolitusega Tervise Arengu Instituudis on ta olnud seotud alates 2001- 2015 ning olnud koolitaja ja ekspert Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegevusjuhendajate täiendkoolituse arendamisel.

Ta on „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmuslikult kahjustava käitumisega“ käsiraamatu üks koostajatest.

Viimastel aastatel on ta tegelnud raskesti mõistetava käitumisega erivajadusega kliendite juhendamisega (MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus), on tegev SA Viljandi haigla sõltuvusrehabilitatsiooni osakonnas, tegeleb pikaajalise psüühikahäirega klientide koolitamise ja jõustamisega (EPRÜ,  Heaolu ja Taastumise Kool), teeb koostööd kogemusnõustajatega ning osaleb eksperdina valdkonna arendamisel.

Ta omab Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutset.