IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Ühingust

MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome (MTÜ IO) poolt asutatud koolitusasutus on Ideede ja Oskuste Koolituskeskus.

Meie missioon: oleme hoolekande valdkonna kaasaegseks kujundajad

Ühingu eesmärgid:

  • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna edendamine läbi tõenduspõhiste ideede levitamise ja praktikasse rakendamise;
  • Sotsiaalhoolekande valdkonna praktikute erialaste vajaduste rahuldamine ja  edendamine
  • Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna edendamiseks projektide, ürituste ja ettevõtmiste kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
  • Sotsiaalvaldkonna alaste koolituste ja uurimistööde toetamine, kavandamine ja läbiviimine;
  • Sotsiaalvaldkonna alase koostöö edendamine nii Eesti Vabariigis kui rahvusvaheliselt;
  • Üld-ja erihoolekandeteenuste osutamine ja arendamine;
  • Muu tegevus, mis ei ole vastuolus Ühingu põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega.

Ühingu põhikiri