IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Ülar Uusküla

Hoolekande valdkonnaga vahetult seotud alates 1990 aastast, töötanud mitmes hoolekandeteenuseid pakkuvas asutuses:  Võisiku Hooldekodu, Kursana Eesti OÜ, AS Hoolekandeteenused, SA Narva-Jõesuu Hooldekodu.

Kõrghariduse omandas Tallinna Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö erialal (1996).

1997 – 2000 täiendas end Tallinna Pedagoogikaülikoolis muusikateraapia erialal.

Alates 2001 osaleb hoolekandetöötajate ja tegevusjuhendajate koolitustel lektori ja koolitajana. Peamised teemad: meeskonnatöö, eetika hoolekandes, tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid, kliendile tegevusplaani koostamine, probleemse käitumise juhtimine, teraapiliste ja arendavate tegevuste korraldamine, riskid ja nende juhtimine erihoolekandes, suhtlemise alused, sotsiaalpoliitika ja hoolekande korraldus, erivajadusega eakate hooldus.

2002 läbis rahvusvahelise projekti „Hope“ raames täiendkoolituse „Muutuste juhtimine kvaliteedi parendamiseks“.

Alates 2002 on täiendanud end pidevalt  mitmetel koolitajate koolitustel nii Hollandis kui Eestis.

Alates 2007 omab täiskasvanute koolitaja kutset.

2009 oli meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ projektide hindamise ekspert Elukestva Õppe Sihtasutus INNOVE juures.

2010 Eesti Kvaliteediühingu poolt korraldatud „Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind 2010“ assessor.

2010 Tervise Arengu Instituudi poolt väljaantud „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“ üks koostajatest.

Alates 2010 SA Narva-Jõesuu Hooldekodu juhatuse liige.