IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Monika Salumaa

Põhihariduselt tegevusterapeut (Olulu Polytechnic Soome 1999), kes lisaks on omandanud  ratsutamisterapeudi (Tartu Ülikool 2006) ja käitumiseksperdi (Blankers&Hage Holland 2015) eriala.

Ta on Eesti erihoolekandevaldkonnas tegev üle 25 aasta omades kogemust tööst kõigil erihoolekandeteenustel. Ta on loonud ja arendanud erinevaid erihoolekandeteenuseid ning osaleb eksperdina uute teenuste käivitamisel (SA Autistika, Kohtumäärusega laste teenus Imastu Kool-Kodus).

Tegevusjuhendaja koolitusega on ta seotud olnud aastast 2001 osaledes läbi aastate Tervise Arengu Instituudis nii õppekavade koostaja kui koolitaja rollis. Ta on „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmuslikult kahjustava käitumisega“ üks koostajatest, kelle igapäevatööks on probleemselt käituvate kliendijuhtumite lahendamine MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses.

Monika Salumaa omab Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS poolt väljastatud täiskasvanu koolitaja, tase 7 kutset.