IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Tiina Arandi

Tiina Arandi  on pedagoog,   psühholoog ja koolitaja. Tiina sündis  ja kasvas  maal  Peipsi ääres. Sealt sai kaasa oma inimlikud omadused ja oskused, töökuse ning looduse armastuse.  Akadeemilise hariduse  omandas ta  Tallinna Ülikoolis pedagoogika  ja  hiljem Tartu Ülikoolis psühholoogia  erialal.

Ta on  pikka aega haridussüsteemis töötanud ning paralleelselt põhitööga ka psühholoogi ja koolitajana tegutsenud.  Üks töö on täiendanud ja rikastanud teist,  vaheldust ja rõõmu pakkunud ning isiklikku kogemuste pagasit rikastanud. Elukestva õppe pooldajana on ta mõlemates  valdkondades  end ka pidevalt  täiendanud.

Täiskasvanute koolitaja kogemust omab ta  alates 2002. aastast.  Selle aja jooksul on ta suhtlemis- ja teeninduspsühholoogiat õpetanud, alates 2003. aastast on ta  Tervise Arengu Instituudis koolitanud sotsiaaltöötajaid, lastekodude  kasvatajaid, abikasvatajaid, tegevusjuhendajaid ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajana on ta  viimastel aastatel  ka  koolide meeskondi koolitanud.

2010.aastal võttis osa  õppematerjali koostamisest  tegevusjuhendajatele, mille tulemusena valmis kogumikku peatükk   “Inimese areng elukaarel”.