IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Ain Klaassen

(sünd.13.06.1974) on omandanud sotsiaalpedagoogi (Tallinna Pedagoogiline Seminar 1996 a.) ja tegevusterapeudi (Oulu Polytecnic 1999 a.) eriala. Lisaks on ta end pidevalt täiendanud erinevate rehabilitatsiooni ja hoolekandega seonduvate teemade ning täiskasvanuõppe osas, sh läbinud Rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistide koolitajate koolituse (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž 2009 a) ja omandanud käitumiseksperdi eriala (Blankers&Hage Holland 2015 a.).

Ta omab praktilist töökogemust tegevusterapeudina nii raske ja sügava vaimupuudega kui liitpuudega lastega ning täiskasvanutega, samuti psüühilise erivajadusega täiskasvanutega alates 1996-ndast aastast. Rehabilitatsioonisüsteemis on ta tegutsenud alates 2001-st aastast, tööd täiskasvanute koolitajana alustas 2000-ndal aastal. Koolitajana on ta koolitanud erinevatel teemadel nii haridus-, meditsiini-, seadusandlus- kui hoolekandevaldkonna töötajaid.

Ta on olnud nii erinevate teenuste kui loomise kui arendamise juures (viimastena SA Autistika ja SA Hoolekandeteenused Imastu Koolkodu – mõlemad seotud raskesti mõistetava käitumisega erivajadusega kliendite juhendamisega).  Samuti on ta osalenud erihoolekande süsteemi arendamise juures, sh tegevusjuhendaja koolituse arendamine ja selle nõuete kehtestamine (SHK Seaduse määrus 2009-ndal aastal, tegevusjuhendaja kutsestandardi koostamine 2015-ndal aastal).

Ta kuulub MTÜ Hoolekande Ekspertiisi ja Nõustamise Keskus, MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus, MTÜ Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liit juhatusse, samuti on ta MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit ja MTÜ Eesti Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni Ühing liige.

Ta on „Tegevusjuhendajate käsiraamatu“, „Probleemse käitumise ennetamise ja juhendamise hea tava käsiraamatu“ ja „Toimetulek äärmuslikult kahjustava käitumisega“ käsiraamatu üks koostajatest, kelle igapäevatööks on probleemselt käituvate kliendijuhtumite lahendamine MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses.