IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

IO Koolitused

Oled teel oma elu tuleviku poole.
Kavatsus tähendab targaks saada.
Teadmine on lähtekoht, aga mõistmine on eesmärk.
Õppimine eeldab optimismi.
Õpib see, kes usub, et õppimisel on mõtet.
Õppimise ime on inimese oma ime – imede ime!

E. Saarinen

pilt

Täiendkoolitus

Töö ebastabiilse remissiooniga isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad pikaajalise raske vaimse haigusega isikutega,  kelle psüühiline haigus ägeneb sagedasti ja takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikutele). Koolitus sobib ka teistele erihooldusteenustel töötavatele inimestele, kes töötavad psüühikahaigusega inimestega. Auditoorne töö 40 t Teema Maht (t) Psüühikahaigused ja ebastabiilne remissioon. Ebastabiilsest seisundist tingitud tegevusvõime probleemid. Taastumine, taastumise astmed. Toetamine lähtuvalt astmetest. Ohumärkide plaan 8 Tegevusvõime hindamine, toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel . 8 Psühhoergonoomika. Eneseregulatsioon,  toimetulek stressiga 8 Kommunikatsioon ja suhtlemine, suhte loomine häiritud kliendiga.  Erinevad tehnikad ...
Loe täpsemalt

Täiendkoolitus

Töö suurema ohtlikkuseastmega isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad raske psüühikahäirega isikutega,  kelle käitumine on põhjustanud ohtlikkust enesele ja teistele ning kelle  psüühiline haigus või seisund takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega isikutele). Auditoorne töö 56 t, iseseisev töö 4 t Ööpäevaringse erihoolduse, sh kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava teenuse kirjeldus ja nõuded 4 Teenusele määramise protsess ja seda puudutav seadusandlus 4 Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikute õiguse kaitset puudutav seaduseandlus 8 Psüühika-ja käitumishäired, mille puhul võib esineda vajadus tugevdatud järelevalveks. Psüühikahäire ja ...
Loe täpsemalt

Täiendkoolitus

Töö sügava liitpuudega isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus  vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut  (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele) Auditoorne töö 40 t Teema Maht Liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid , tegevusvõime hindamine, toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel 8 Psüühikahäire, dementsusega, traumajärgse ajukahjustusega kliendi toetamine 8 Asendravi .  Ergonoomika .  Abivahendid ja nende kasutamine.  Psühhoergonoomika 8 Alternatiivne kommunikatsioon.  Keskkonna kohandamine 8 Probleemse  käitumise juhtimine 8 Koolituse lõpetamiseks  on vajalik osaleda 80% auditoorsest õppest ning sooritada õppepäevadel ettenähtud iseseisvad  tööd. Hind 40 tunnise ...
Loe täpsemalt