IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Töö ebastabiilse remissiooniga isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad pikaajalise raske vaimse haigusega isikutega,  kelle psüühiline haigus ägeneb sagedasti ja takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikutele). Koolitus sobib ka teistele erihooldusteenustel töötavatele inimestele, kes töötavad psüühikahaigusega inimestega.

Auditoorne töö 40 t

Teema Maht (t)
Psüühikahaigused ja ebastabiilne remissioon. Ebastabiilsest seisundist tingitud tegevusvõime probleemid. Taastumine, taastumise astmed. Toetamine lähtuvalt astmetest. Ohumärkide plaan 8
Tegevusvõime hindamine, toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel . 8
Psühhoergonoomika. Eneseregulatsioon,  toimetulek stressiga 8
Kommunikatsioon ja suhtlemine, suhte loomine häiritud kliendiga.  Erinevad tehnikad suhtlemisel.  Toetamine haiguse sümptomite korral. 8
Probleemse  käitumise juhtimine 8

Koolituse lõpetamiseks  on vajalik osaleda 80% auditoorsest õppest ning sooritada õppepäevadel ettenähtud iseseisvad  tööd     

Hind 40 tunnise koolitusprogrammi kohta: 4818 EUR

Hind kehtib tellides koolitust asutusse kohapeale.