IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Töö sügava liitpuudega isikutega

Koolitus on mõeldud neile töötajatele, kes töötavad raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus  vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut  (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele)

Auditoorne töö 40 t

Teema Maht
Liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid , tegevusvõime hindamine, toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel 8
Psüühikahäire, dementsusega, traumajärgse ajukahjustusega kliendi toetamine 8
Asendravi .  Ergonoomika .  Abivahendid ja nende kasutamine.  Psühhoergonoomika 8
Alternatiivne kommunikatsioon.  Keskkonna kohandamine 8
Probleemse  käitumise juhtimine 8

Koolituse lõpetamiseks  on vajalik osaleda 80% auditoorsest õppest ning sooritada õppepäevadel ettenähtud iseseisvad  tööd.

Hind 40 tunnise koolitusprogrammi kohta: 4818 EUR

Hind kehtib tellides koolitust asutusse kohapeale.