IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Baaskoolitus

Tegevusjuhendaja baaskoolituse õppekava

ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÜLESANDED  Õppekava eesmärk. Õppekava eesmärgiks on tagada Eesti erihoolekandesüsteemis tänapäevastele  nõudmistele vastav kompetentne tegevusjuhendaja, kes omab sobivat hoiakut ning teadmisi ja oskusi töötamaks psüühiliste erivajadustega inimestega. ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUS  I Üldainete moodul:  Psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused. Sisu: Üldteadmised tööks psüühilise erivajadusega inimeste hoolekandes Eesmärk Õppijad orienteeruvad erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlikud klienditöö eetilistest põhimõtetest, teavad inimese arengu iseärasusi ning väärtustavad meeskonnatöö vajalikkust tööprotsessis. Õppe sisu  (24h+ 1 h*) Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne (8h) Erihoolekande areng Eestis ja maailmas. ...
Loe täpsemalt