IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Somaatilised haigused, vaimupuue ja probleemne käitumine

03. novembril  2014 toimus Tervise Arengu Instituudis koolitus, mille teemaks olid  Somaatilised haigused, vaimupuue ja probleemne käitumine.

Praktilistest kogemustest on teada, et haiguslikud seisundid on aladiagnoositud probleemse käitumisega inimestel. Viimaste aegade uuringud on näidanud, et vaimupuudega inimestel esineb märksa rohkem haiguslikke seisundeid kui tavapopulatsioonil.

Koolituse  programm:

  • Mis on probleemne käitumine ja millised on käsitused käitumise põhjuste välja selgitamiseks?
  • Mis on vaimupuudega inimeste meditsiinilise erivajaduse põhjused?
  • Millised on  meditsiinilised  erivajadused? Rõhuasetus  kõrge esinemissagedusega haigustel.
  • Praktilised nõuanded

Koolituse viisid läbi dr Josje Thijssen ja Anouschka Jansen Hollandist.

Drs. Josje Thijssen on vaimupuudega inimesi teenindav perearst Hollandis ja õppejõud Rotterdamis Erasmus Ülikoolis. See on ainus üle-maailmselt tuntud koht, mis koolitab  perearste, kes ravivad vaimupuudega inimesi. Samuti töötab ta Hollandi Konsultatsiooni- ja Ekspertiisi Keskuses lahendades kõige keerukamaid probleemse käitumise kliendijuhtumeid.

Josje Thijssen on töötanud vaimupuudega inimeste perearstina 25 aastat. Tema patsientideks on väga erinevate sündroomide-, probleemse käitumise-, sõltuvus- ja  psüühikahäiretega vaimupuudega inimesed. Ta juhib Utrechtis üldhaigla juures asuvat vaimupuudega inimestele mõeldud kliinikut ning kesk- Hollandis asuvat Abrona nimelist vaimupuudega inimeste organisatsiooni. Temalt on ilmunud raamat  ”Meditsiinilised seisundid ja väljakutset esitav käitumine”.

Drs. Anouschka Jansen on kliiniline psühholoog, kes on spetsialiseerunud tööks vaimupuudega inimestega ja  õppejõud Rotterdamis Erasmus Ülikoolis. Lisaks  töötab ta Hollandi Ekspretiisi- Ja Nõustamiskeskuse koordinaatorina. Selles keskuses juhib ta projekti  “Meditsiinilised seisundid ja väljakutset esitav käitumine” ning on eelpool nimetatud raamatu kaasautoriks.

Anouschka Jansen on töötanud 24 aastat vaimupuudega inimestega, algul õe , hiljem psühholoogina. Alates 2003 töötab ta Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses kõige keerukamate juhtumitega, hinnates käitumisega toimetulekuks mõeldud lisapearaha otstarbekust.