IO Koolitus

Ideede ja oskuste koolituskeskus

Sensoorne integratsioon

01-02. juunil 2011 toimus  sensoorse integratsiooni alane koolitus Tervise Arengu Instituudis Tallinnas. Koolitajaks  on Hubine Moons Hollandist, kes on sensoorse integratsiooni terapeut.

Sensoorne integratsioon on protsess inimesel kontakti saamiseks nii iseenda kui maailmaga kasutades selleks oma 5 meelt  ning liigutusi ja kehaasendit nende optimaalses kombinatsioonis. Sensoorse integratsiooni meetod aitab nii välismaailmast kui iseenese seest tulenevat infot koordineerida inimesele talutavaks. Kui normaalne kommunikatsioon mitmetel erinevatel põhjustel inimestega pole võimalik, nt tulenevalt vaimupuude astmest, spetsiifilistest arneguhäiretest tingituna või kognitiivse võimekuse taandarengust,  on vajalik ja kasulik sensoorne intergatsioon teraapia, et toetada toimetulekut stiimulite hulgaga. Tavaliselt inimene kasutab kõiki oma meeli suhtlemiseks/kommunikatsiooniks. Kui mõned inimese meeled ei funktsioneeri  hästi mingi füsioloogilise probleemi tõttu, siis tavaliselt see kompenseeritakse kasutades teisi meeli. Kui aga inimese tajud pole suutelised iseend kompenseerima  ning inimene  pole võimeline interpreteerima infot ning ka kommunikastioon on kahjustunud, on palju keerulisem kompenseerida probleemi ennast. Teistelt on vaja rohkem sptesiifilist toetust, eriti stiimulite kasutamisel ja kommunikatsiooni tähenduse mõistmisel. Kui  kommunikatsioon on ulatuslikult häiritud, seda rohkem tuleb  kasutada stiimuleid, mis on seotud kõikide meeltega, et oldaks võimeline kommunikeeruma ning maailma tajuma.

Sügava vaimse alaarenguga inimesed, dementsuse, eriti Alzheimeri tõvega ja inimesed pervasiivsete arenguhäiretega on suurel määral mittekontaktsed ning märkimisväärsete emotsionaalsete probleemidega ning just  neile inimestele on sobivaks meetodiks sensoorne integratsioon, mis aitab läbi meelte kontakti saada iseenda ja maailmaga. Sensoorne intergatsioon aitab ka toime tulla  probleemse käitumisega, tasakaalustades stiimuleid meeltele.

Koolitus toimus inglise keeles.